Türkiye Bursları

Ülkemiz, gerek Cumhuriyet öncesi dönemde, gerekse Cumhuriyet döneminde pek çok uluslararası öğrenciye eğitim için kapılarını açmış, gelen bu öğrencilere burslar da temin ederek ülkemizde iyi bir eğitim almaları sağlanmıştır.

Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren diğer devletlerle imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde burslar sağlanmakla birlikte, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın teşvikleriyle ülkemizin uluslararası öğrenci politikası ilk kez 1992 yılında sistematize edilmiş ve “Büyük Öğrenci Projesi” adlı çalışma başlatılmıştır.

2000’li yılların başından itibaren, Türkiye’nin dış politikadan kültüre, iktisadî kalkınmadan sosyal politikalara, her alanda sergilediği büyük gelişim, uluslararası eğitim paradigmasına da yansımış, söz konusu alanda önemli adımlar atılmaya başlanmıştır.

2010 yılında kurulan Başkanlığımıza tevdi edilen görevler çerçevesinde, Başkanlığımızın girişimleri ve diğer ilgili kurumların işbirliğiyle 2012 yılında “Türkiye Bursları” programı hayata geçirilmiş ve ülkemizin uluslararası öğrencilere yönelik yükseköğretim bursları güncellenmiştir.

Türkiye Bursları, uygulanmaya başladığı 2012 yılında, toplam 10 bin civarında başvuru alırken 2017 yılında bu sayı 100 binin üzerine çıkmıştır. Aynı zamanda başvuru alınan ülke sayısı da neredeyse ikiye katlanmıştır. 2019 yılında ise dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700 başvuru ile Türkiye Bursları’na rekor başvuru gerçekleşmiştir.

Türkiye Bursları öğrencilere yalnızca burs sağlayan değil aynı zamanda üniversite yerleştirmesi de yapan bir programdır. Bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından farklılaşmaktadır.

Ayrıca aylık bursun dışında uçak bileti, üniversite katkı payı, genel sağlık sigortası, yurt ve Türkçe eğitimi de burs kapsamında temin edilmektedir.

Bunlara ilaveten öğrencilerin Türkiye’de bulundukları süre içerisinde düzenlenen sosyal, kültürel ve akademik programlardan da istifade etmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.turkiyeburslari.gov.tr

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account